Kamerbrief over evaluatierapport wanbetalers

Aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) aan de Eerste Kamer bij de Eindrapportage Evaluatie van de wanbetalersregeling “Kort op de bal”.