Kamerbrief stand van zaken openstaande toezeggingen

Brief van minister van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken openstaande toezeggingen.