Ministers Westerwelle en Rosenthal werken nauw samen

Minister Rosenthal heeft dinsdag j.l. uitgebreid gesproken met zijn Duitse ambtgenoot Guido Westerwelle. De ministers bespraken een reeks onderwerpen waarbij beide landen samen optrekken.

Zij waren het eens dat de onderhandelingen in het kader van het Midden-Oosten Vredesproces zo spoedig mogelijk moeten worden hervat en dat alle stappen die de EU in de relatie met de betrokken partijen zet ten dienste van deze hervatting moeten staan. Zij riepen de partijen op uitvoering te geven aan de verklaring van het Kwartet van 23 september jl., die een tijdpad voor hervatting van de onderhandelingen geeft.

Ook over de aanpak van de financiële crisis in de EU zijn de bewindslieden het eens. Landen die zich niet aan de afgesproken begrotingsregels houden, moeten gedwongen worden.

De ministers Westerwelle en Rosenthal bespraken de situatie in Afghanistan, waar de Nederlandse politiemissie actief is in de provincie Kunduz. Duitsland is daar ‘lead-nation’.