Persuitnodiging conferentie Onderwijs en Ondernemen

Er heeft zich in Nederland de afgelopen jaren een stille ondernemerschapsrevolutie voltrokken. Eén op de 8 werkende Nederlanders verdient zijn of haar geld als ondernemer. Daarmee zijn we in Nederland relatief gezien het meest ondernemende land in Europa.

Aandacht voor ondernemendheid en ondernemerschap

Maar er is nog steeds een wereld te winnen. Op het gebied van snelle groeiers en innovatieve ambitieuze ondernemers blijft Nederland relatief gezien achter. Daarom zorgt het kabinet er voor dat ondernemendheid en ondernemerschap blijvend aandacht krijgen in het onderwijs. Hierdoor krijgen jonge mensen al lerend de juiste ondernemende houding, kennis en vaardigheden mee.

6 oktober 2011: conferentie onderwijs en ondernemen 'Op expeditie'

Om het belang van ondernemerschap in het onderwijs te benadrukken, organiseren de ministeries van EL&I en OCW op donderdag 6 oktober een conferentie met en voor ondernemers, studenten, leerlingen en schoolbesturen. Het thema van het symposium is “Op Expeditie”, een verwijzing naar het proces van een goed idee tot een bloeiende onderneming. 

Dagvoorzitter Aldith Hunkar opent de conferentie. Verschillende jonge ondernemers zullen hun ervaring over het opzetten en runnen van een eigen bedrijf delen met de aanwezigen. Staatssecretaris Zijlstra van OCW houdt een toespraak over het stimuleren van een ondernemende houding in het onderwijs. Minister Verhagen van EL&I speecht onder andere over hoe je goede ideeën van academici kan omzetten naar een slim bedrijfsplan.

Informatie voor de pers

Leden van de pers zijn van harte uitgenodigd om bij het congres aanwezig te zijn. Graag even aanmelden via Rogier Esselbrugge, AgentschapNL, 06-50748089 / rogier.esselbrugge@agentschapnl.nl

Staatssecretaris Halbe Zijlstra speecht om 12.15, Minister Verhagen speecht om 14.00.

Voor meer informatie

Bart Visser, woordvoerder EL&I, 06-11376399 / b.visser@minez.nl
Job Slok, woordvoerder OCW, 06-53255266 / j.slok@minocw.nl