Vrouwen steeds hogerop in onderwijs

Het aantal vrouwen in hoge functies in het onderwijs neemt zienderogen toe. In het primair onderwijs is nu 57 procent van de adjunct-directeuren een vrouw. In 2006 was dit nog 45 procent. Dat schrijft staatssecretaris Zijlstra in de Nota Werken in het Onderwijs.

Het aandeel vrouwelijke schoolleiders in het primair onderwijs is in dezelfde periode gestegen van een kwart naar 37 procent. In het voortgezet onderwijs is nu gemiddeld 26 procent van de directie vrouw, tegen 19 procent vijf jaar geleden. In het mbo is dat aandeel gestegen van 31 procent in 2006 naar 37 procent nu.