Kamerbrief jaarlijkse analyse prioriteiten groeiversterking Europese Commissie (Annual Growth Survey)

Brief van de ministers Verhagen (EL&I) en De Jager (Fin) aan de Tweede Kamer over de 'Annual Growth Survey'. Dit is de jaarlijkse analyse van prioriteiten voor groeiversterking in de Europese Unie voor 2012.