Veranderingen onderwijs, cultuur en wetenschap per 1 januari

Wat verandert er vanaf 1 januari op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap? U vindt het overzicht hier.

Uitwonendenbeurs studenten

Studenten die sjoemelen met de uitwonendenbeurs worden hard aangepakt. Er komen meer controles en studenten die erop worden betrapt dat ze een uitwonendenbeurs ontvangen terwijl ze alleen recht hebben op een beurs voor thuiswonenden, krijgen stevige boetes. Als ze de tweede keer de fout ingaan, lopen ze het risico dat ze hun studiefinanciering helemaal kwijtraken. Ook kan er aangifte worden gedaan. 

Voortijdig schoolverlaters en examenkwaliteit

Jongeren die zonder startkwalificatie uit het reguliere bekostigd onderwijs overstappen naar een erkende opleiding in het niet-bekostigd onderwijs, verdwijnen voortaan niet meer uit het Basis register onderwijs (Bron). Door het niet-bekostigd onderwijs aan te sluiten op Bron, blijven de overgestapte jongeren zichtbaar en worden zij niet langer als vsv'er geteld. Daarnaast wordt het niet-bekostigd onderwijs aangesloten op het Digitaal Verzuimloket. Gemeenten krijgen hierdoor de beschikking over juiste, volledige en tijdige verzuiminformatie. Zo kan het verzuim van leerlingen en studenten ook aan deze opleidingen beter worden aangepakt. Koppeling aan Bron geeft tevens scherp inzicht in de examencijfers. Bij een te groot verschil tussen het schoolexamen en het centrale examen wordt ingegrepen. 

Bezitters van rijksmonumenten

Voor een aantal kleinere werkzaamheden in rijksmonumenten is geen vergunning meer nodig. Ook in beschermde stads- en dorpsgezichten is het onder bepaalde voorwaarden niet meer nodig om een vergunning aan te vragen voor bouw. Minder ingrijpende wijzigingen aan rijksmonumenten komen onder de reguliere vergunningprocedure van 8 weken te vallen, in plaats van de uitgebreide procedure van 26 weken. Gemeenten moeten in hun bestemmingsplannen rekening gaan houden met aanwezige cultuurhistorische waarden.