Aanbiedingsbrief afschrift Kamerbrief over wijziging Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met invoering prestatiebekostiging

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Zijlstra (OCW) aan de Eerste Kamer bij afschrift van een brief aan de Tweede Kamer. Deze brief gaat over het conceptbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (UWHW) 2008. Dit in verband met de invoering van prestatiebekostiging in het hoger onderwijs.