Kamerbrief over 6e voortgangsrapportage Wtcg

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de 6e voortgangsrapportage over de Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.