Aanbiedingsbrief jaarverslag 2011 College voor Examens

Aanbiedingsbrief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Eerste Kamer bij het jaarverslag 2011 van het College voor Examens.

De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.