Aanbiedingsbrief Onderwijsverslag 2010–2011 en beleidsreactie

Brief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Tweede Kamer met daarbij het Onderwijsverslag 2010–2011 van de Inspectie van het Onderwijs aan. Het Onderwijsverslag gaat vergezeld van onze gezamenlijke beleidsreactie.

Deze brief met bijlagen zijn tevens naar de Eerste Kamer gestuurd.