Beantwoording Kamervragen over de sponsoring door een jeneverproducent van een ziekenhuis

Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid Dijkstra (D66) over de sponsoring door een jeneverproducent van een ziekenhuis.