Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten moderniseert basistakenpakket jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft vandaag het startschot gegeven voor de commissie die het basistakenpakket van de jeugdgezondheidszorg gaat evalueren. De jeugdgezondheidszorg is de publieke gezondheidszorg - consultatiebureaus en schoolartsen - die aan alle jongeren van nul tot negentien jaar in Nederland wordt aangeboden, veelal via Centra voor Jeugd en Gezin. Professor dr. Micha de Winter zit de commissie voor.

Welke preventieve volksgezondheidprogramma’s en - activiteiten moeten via de jeugdgezondheidszorg actief en identiek worden aangeboden aan alle Nederlandse kinderen? Dat is de centrale vraag die de staatssecretaris voorlegt aan de commissie. Aanleiding voor deze vraag is de herziening van het jeugdstelsel. Het advies van de commissie wordt in het najaar van 2012 verwacht.

Brede samenstelling

De commissie evaluatie basistakenpakket jeugdgezondheidszorg is breed samengesteld en beschikt over expertise op het gebied van medische en verpleegkundige aspecten van de jeugdgezondheidszorg, sociale geneeskunde, kindergeneeskunde, psychologie en (ortho)pedagogiek.

De commissieleden zijn:

·         Prof. dr. Micha de Winter - hoogleraar pedagogiek, voorzitter

·         Prof. dr. Tom van Yperen - hoogleraar onderzoek en ontwikkeling

          van effectieve jeugdzorg

·         Dr. Thea van Zeben-van der Aa - kinderarts-sociale pediatrie

·         Drs. Janine Bezem - hoofd jeugdgezondheidszorg

·         Drs. Margot Kobussen - jeugdverpleegkundige

·         Prof. dr. Paul Leseman - hoogleraar pedagogiek

·         Prof. dr. Hein Raat - hoogleraar jeugdgezondheidszorg

·         Elise Buiting, arts M&G - stafarts jeugdgezondheidszorg

Op de foto van links naar rechts: Tom van Yperen, Micha de Winter, Margot Kobussen, staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten, Elise Buiting, Janine Bezem, Thea van Zeben-van der Aa