Aanbiedingsbrief met geannoteerde agenda Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur, en Sport 10 en 11 mei 2012

Aanbiedingsbrief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Tweede Kamer met de geannoteerde agenda van de Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur, en Sport (OJCS-Raad) van 10 en 11 mei 2012.