Beantwoording Kamervragen over de dreigementen van de gevolmachtigd minister van Curaçao

Antwoorden van minister Spies (BZK) op de vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over de dreigementen van de gevolmachtigd minister van Curaçao.