Beantwoording Kamervragen over de rapportage onderzoek uittreksel GBA 2012

Antwoorden van minister Van Bijsterveldt Vliegenthart (OCW) op vragen van de Kamerleden Heijnen en Çelik (beiden PvdA) over de rapportage van het onderzoek uittreksel GBA (gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens) 2012.