Beantwoording Kamervragen over Nationaal Programma Herbestemming

Antwoorden van minister Spies (BZK) op vragen van het Kamerlid De Boer (VVD) over het Nationaal Programma Herbestemming. Hierin wordt voorgesteld om tijdelijke huisvesting in leegstaande kantoren te versoepelen.