Kamerbrief over banenplan

Minister Kamp (SZW) reageert, mede namens minister Verhagen (EL&I) op het verzoek van de heer Klaver (GL) om een banenplan te sturen. Het kabinet ziet de uitwerking van de Regeerakkoordmaatregelen als invulling van het, door de Europese Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) gevraagde, banenplan. Tot het introduceren van aparte banenplannen (voor doelgroepen of sectoren) bestaat naar het oordeel van het kabinet geen noodzaak.