Kamerbrief over de voortgang Europese onderhandelingen Cohesiebeleid 2014-2020

Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) aan de Tweede Kamer waarin hij de Kamer informeert over de voortgang van de Europese onderhandelingen inzake het Cohesiebeleid 2014-2020.