Kamerbrief over het draagvlak van cao-afspraken

Minister Kamp (SZW) informeert de Tweede Kamer over het advies dat hij aan de Sociaal Economisch Raad (SER) gaat vragen over het draagvlak voor het cao-stelsel. Cao-afspraken gelden doorgaans voor alle werknemers, de minister vindt het daarom belangrijk dat de partijen die cao-afspraken maken voldoende steun hebben.

Voornemens op het terrein van draagvlak van cao’s controversieel verklaard

Het kabinet is sinds maandag 23 april 2012 demissionair. De inhoud van dit kamerstuk is op 5 juni 2012 controversieel verklaard. Dat betekent dat de voornemens in deze brief deze kabinetsperiode niet meer wordt behandeld door de Tweede Kamer.