Kamerbrief over Leges uitspraak EHRM

Brief van minister Leers (BZK) aan de Tweede Kamer over de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens inzake de leges die een bijstandsgerechtigde diende te betalen voor een aanvraag van een verblijfsvergunning voor gezinshereniging.