Laag pathogene Aviare Influenza Virus Infecties op pluimveebedrijven in Nederland

Rapport 'Laag pathogene Aviare Influenza Virus Infecties op pluimveebedrijven in Nederland' door het Centraal Veterinair Instituut (CVI) en het Erasmus Medisch Centrum (EMC), in opdracht van het ministerie van EL&I.