Nota naar aanleiding van het verslag Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen

Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen).