Nota van wijziging Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen

Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen)