Video: ondernemers investeren in groen

Tijdens de Week van de Ondernemer organiseerde het ministerie van Economische Zaken, Landouw en Innovatie op 18 april een lunchsessie ‘Investeer in groenkapitaal’. Een vijftigtal ondernemers spraken in de Jaarbeurs in Utrecht met elkaar over dit thema. Het belangrijkste doel is dat ondernemers elkaar inspireren en elkaar helpen met het oplossen van problemen en dilemma’s.

In de video drie voorbeelden van ondernemers die investeren in groenkapitaal.

Ondernemen in natuur

Zeven ondernemers lichtten tijdens de lunchbijeenkomst hun bedrijfsactiviteiten toe, die op een of andere manier verbonden zijn met de natuur. Sommige zijn voorbeelden van zogeheten social venturing entrepreneurship, een nieuwe vorm van ondernemen die gericht is op het leggen van verbindingen tussen maatschappij, bedrijfsleven en overheid om maatschappelijke problemen aan te pakken. Social Venture Entrepeneurship groeit vooral waar de overheid zich steeds meer terugtrekt. De bijeenkomst werd begeleid door Henk Kievit, directeur bij Nyenrode Centre for Entrepreneurship en deskundige op dit gebied.

De Week van de Ondernemer werd geopend door minister Verhagen van EL&I.

De nieuwsvideo's van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie mogen vrij worden gebruikt. De video's worden ook gepubliceerd op het Youtube-kanaal van het ministerie van EL&I.