Verplichte meldcode voor Centraal Opvang orgaan Asielzoekers

Asielzoekerscentra moeten bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling met een meldcode werken. Dit moet volgens de Wet verplichte meldcode. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) zal deze verplichting via een Nota van wijziging op de Wet verplichte meldcode opnemen.

Dit schrijft de bewindsvrouw in de antwoorden op de schriftelijk vragen van de Tweede Kamer. Deze antwoorden zijn 17 april verzonden.

Het wetsvoorstel verplichte meldcode ligt sinds eind 2011 in de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel is vastgelegd dat professionals in de gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, kinderopvang en justitie verplicht zijn om met een meldcode te gaan werken wanneer ze beroepshalve te maken hebben met een signaal van huiselijk geweld of kindermishandeling.

De meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat wat een professional het beste kan doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode leidt de professional door het proces vanaf het eerste vermoeden tot aan het moment dat hij of zij moet beslissen over het doen van een melding.