Azerbeidzjan - 2012-05-23

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Azerbeidzjan beschreven voor zover van belang voor de beoordeling van asielverzoeken van personen uit Azerbeidzjan en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerder verschenen algemene ambtsberichten.