Rapport Interdepartementaal beleidsonderzoek Universitair Medische Centra

Onderzoek naar de doelmatigheid van de huidige manier van financiering en aansturing van de Universitair Medische Centra (UMC's). Ook is onderzocht of vernieuwing van de verdeelgrondslagen en/of eventueel bundeling van de geldstromen en aanpassing van de aansturing wenselijk is.