Notitie Reikwijdte en Detailniveau ‘Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroutering Oost-Nederland’

In december 2011 is de ontwerp-notitie Reikwijdte en Detailniveau ‘Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroutering Oost-Nederland’ verschenen. PHS is een programma om de capaciteit van het spoor te vergroten. De ontwerp-notitie heeft ter inzage gelegen en iedereen heeft de mogelijkheid tot inspraak gekregen. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen. Deze definitieve notitie Reikwijdte en Detailniveau is hiervan het resultaat.