Uitstelbrief Kamervragen over overbelaste WMO-loketten en scheiding van wonen en zorg

Uitstelbrief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) over beantwoording van vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over overbelaste WMO-loketten bij gemeenten. Dit heeft te maken met bezuinigingen op zorgzwaartepakketten (ZZP's) en de scheiding van wonen en zorg.