Uitstelbrief Kamervragen over vergoeding broodmaaltijd in zorginstelling

Uitstelbrief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) over beantwoording van vragen van de Kamerleden Leijten en Van Gerven (beiden SP) over de vergoeding van broodmaaltijden in een zorginstelling en de zorgplicht van de AWBZ.