Belastingverdrag met Ethiopië biedt fiscale zekerheid en administratieve samenwerking

Zekerheid over de fiscale belasting van inkomsten voor Nederlandse investeerders en werknemers. Dat is de kern van een nieuw belastingverdrag dat Nederland en Ethiopië op 10 augustus 2012 hebben ondertekend. ‘Voor Nederlandse investeerders en burgers is het belangrijk om te weten waar ze aan toe zijn. Het verdrag biedt zekerheid én uitzicht op voorspoedige fiscale geschilbeslechting’, aldus staatssecretaris Weekers.

Het verdrag werd in Addis Abeba namens de Nederlandse regering ondertekend door ambassadeur Blankenberg. Namens Ethiopië is het verdrag ondertekend door Alemayehu Gujo, Minister van Financiën en Economische Ontwikkeling van Ethiopië. Nederland en Ethiopië moeten het verdrag nog ratificeren.

Het verdrag is gebaseerd op het OESO-modelverdrag, en is aangevuld met elementen van het VN-modelverdrag omdat Ethiopië een ontwikkelingsland is. Hierdoor hebben beide landen een goede balans gevonden tussen het waarborgen van heffingsrechten die belangrijk zijn voor Ethiopië en het wegnemen van fiscale drempels voor burgers en ondernemers. Het waarborgen van de Ethiopische heffingsrechten is terug te zien in de overeengekomen bronbelastingtarieven. Voor dividenden geldt een bronheffing van 5% bij een aandelenbelang van minimaal 10%. Voor overige dividenden gelden de normale tarieven van de beide landen. Voor interest en royalty’s geldt een tarief van 5%. Hiermee eerbiedigt het belastingverdrag de belangrijkste bronheffingen van Ethiopië. Dit past binnen het Nederlandse verdragsbeleid voor ontwikkelingslanden. Ook heeft Ethiopië het heffingsrecht bij de uitvoering van een bouwwerk, bij constructie- of montage werkzaamheden of bij toezichthoudende activiteiten indien deze meer dan 6 maanden duren. Verder bewerkstelligt het verdrag dat de mogelijk belemmerende Ethiopische heffing van 10% over de bruto-vergoedingen voor technische diensten achterwege blijft, als geen sprake is van een vaste inrichting in Ethiopië.

De fiscale autoriteiten van Ethiopische en Nederland kunnen dankzij het nieuwe belastingverdrag beter samenwerken. Het verdrag biedt een rechtsbasis voor onderling overleg over dubbele belasting of dubbele vrijstelling. Indien de autoriteiten voor een fiscaal geschil niet binnen twee jaar een oplossing vinden in onderling overleg, dan kan het geschil worden beslecht via een arbitragecommissie. Belastingplichtigen krijgen op deze wijze snel duidelijkheid. Daarnaast bevat het belastingverdrag afspraken over fiscale gegevensuitwisseling tussen de landen om belastingontwijking en –ontduiking tegen te gaan.

Uit gegevens van onder meer het IMF blijkt dat de Ethiopische economie in de periode 2007-2011 jaarlijks meer dan 9% groeide. Vooral sinds 2003 doen Nederlandse bedrijven goede zaken in Ethiopië. De snel ontwikkelende Ethiopische economie biedt veel kansen voor Nederlandse ondernemers en werknemers. Nederlandse kennis en producten kunnen de professionalisering van de Ethiopische agrarische sector ondersteunen. Daarnaast is Ethiopië ook een potentiële afzetmarkt voor Nederlandse diensten en producten, dankzij de groei van de Ethiopische bevolking en de toename van de welvaart.

Het belastingverdrag past in het kabinetsbeleid voor een meer economische benadering van ontwikkelingsrelaties. Ethiopië is één van de Nederlandse partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking. Het Nederlandse beleid is sterk gericht op de verbetering van zelfredzaamheid van ontwikkelingslanden. Nieuwe Nederlandse investeringen en de administratieve samenwerking, ondersteund door het nieuwe belastingverdrag, dragen daar aan bij.