Reactie op klacht CAK en zorg voor demente ouderen

Antwoordbrief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,over een klacht over de eigen bijdrageregeling, uitgevoerd door het CAK, en over de zorg aan demente ouderen.