Bijlage 1 bij wob-verzoeken over verkeersbesluit

Verkeersbesluit van 5 oktober 2011 van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat over de rijkswegen A2, A79 en N2. Het besluit regelt een inhaalverbod voor vrachtverkeer en het verplaatsen van verkeersborden in verband met de aanleg van de A2-tunnel in Maastricht.  

Bij dit verkeersbesluit zijn 5 tekeningen gevoegd (bijlagen 2-6).