Kamerbrief uitvoering motie over rechtsbescherming woonbootbewoners

Brief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer omtrent de uitvoering van de motie TK 2011-12, 32 730 nr. 12. Hiermee heeft de Kamer verzocht een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheid om de rechtsbescherming van woonbootbewoners te verbeteren.