Nota n.a.v. het verslag over het Wetsvoorstel tot niet-indexeren van de kinderbijslag

Minister Kamp (SZW) biedt de Nota n.a.v. het verslag bij het Wetsvoorstel tot niet-indexeren van de basiskinderbijslag per 1 januari 2013 en 1januari 2014 aan aan de Tweede Kamer.