Opstelten informeert Kamer over aanpak Dorifelvirus

Minister Opstelten informeert de Tweede Kamer op 14 augustus over de stand van zaken omtrent het zogenaamde Dorifelvirus. Het gaat hierbij om de karakteristieken en werkwijze van het virus en de recente activiteiten van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) om dit virus te bestrijden.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie blijft zich richten op het onderzoek naar de aard en omvang van het virus. Het NCSC werkt hiertoe intensief samen met de getroffen organisaties, bedrijven en personen uit de cyber security gemeenschap. Wanneer uit dit onderzoek relevante conclusies kunnen worden getrokken, zal Opstelten de Kamer hierover informeren.