Aanbiedingsbrief bij antwoord op brieven inzake dbc-bekostiging ggz

Aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer bij de brieven Dr. Leo Kannerhuis en Familievereniging OVLK over de invoering van dbc-bekostiging in de tweedelijns curatieve ggz.