Aansluiting vraag en aanbod laaggeschoold werk

Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders. Eindrapportage.