De creatieve samenleving en de overheid

Visie van intermediaire organisaties op de rol van de overheid t.a.v. maatschappelijk initiatief. Een project in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Door R. van Noortwijk en C.J. Hugenholtz‐Sasse.