Handreiking Drank- en Horecawet voor gemeenten

Met deze handreiking wil de rijksoverheid gemeenten helpen om lokaal beleid op gebied van alcohol, toezicht en vergunningverlening op te stellen. De vernieuwde Drank- en Horecawet is op 1januari 2013 in werking getreden.