Rosenthal ontbiedt tijdelijk zaakgelastigde Eritrea

Minister Rosenthal heeft de tijdelijk zaakgelastigde van Eritrea ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij heeft hem om opheldering gevraagd over de inning van belasting en fondsenwerving door de ambassade onder Eritrese Nederlanders en Eritreërs die in Nederland verblijven.

De minister heeft zijn zorg uitgesproken over de afpersing en intimidatie die hierbij mogelijk aan de orde is. Dit zou volgens Rosenthal onacceptabel zijn. Op dit moment wordt onderzocht of deze praktijken in Nederland plaatsvinden.