Nader rapport bij Wet natuurbescherming

Nader rapport bij het voorstel van wet met regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming).