Beantwoording vragen over wijziging van de Opiumwet

Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van verschillende fracties naar aanleiding van het besluit tot wijziging van II, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van het middel Qat.