Kamerbrief over fraudebestendigheid Toeslagen

De staatssecretaris van Financiën stuurt een brief naar de Tweede Kamer over de fraudebestendigheid van de Toeslagen. Hij doet dit mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.