Akkoord over nieuwe ontsluitingsweg Den Haag

De colleges van B&W van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben het tracé voor de Rotterdamsebaan definitief vastgesteld. Ook is er overeenstemming met het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de financiering van de nieuwe weg, die met 2x2 rijstroken de Utrechtsebaan in Den Haag ontlast en het sluipverkeer op lokale wegen in Rijswijk en Voorburg vermindert. Met het project van Stadsgewest Haaglanden en de gemeente Den Haag is in totaal 565 miljoen euro gemoeid (exclusief BTW).

De Haagse verkeerswethouder Peter Smit en minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) hebben de afspraken voor de nieuwe ontsluitingsweg in Den Haag vandaag bezegeld op de Binckhorst, waar de weg in een geboorde tunnel richting Voorburg-West komt te liggen. Het Rijk draagt 295 miljoen euro (inclusief BTW) bij. 

Minister Schultz: ‘Dit project is van wezenlijk belang voor een goede bereikbaarheid van Den Haag en de economische positie van de regio. De weggebruikers kunnen met deze nieuwe ontsluitingsweg een stuk vlotter de stad in- en uitrijden en met de tunnel wordt de nieuwe weg mooi ingepast’.

Tracé voorkeursvariant onsluitingsweg Den Haag

De Rotterdamsebaan loopt vanaf knooppunt Ypenburg onder de Laan van Hoornwijck door naar de Vlietzone. Voor de Vliet gaat de weg met een boortunnel onder Voorburg West door naar de Binckhorstlaan. Daar komt de weg ter hoogte van de Zonweg weer bovengronds en sluit aan op de Binckhorstlaan en vervolgens de Neherkade. De totale lengt van de tunnel is circa 2,1 kilometer. De tunnel bestaat uit twee tunnelbuizen, met twee rijstroken per rijrichting.
Voor het verkeer van en naar de Utrechtsebaan wordt langs het treinspoor een nieuwe weg aangelegd, tussen de Wegastraat en de Binckhorstlaan. Deze weg sluit ter hoogte van de Plutostraat aan op de Binckhorstlaan.

In mei werd de voorkeursvariant vrijgegeven voor de inspraak. De inspraak gaf geen aanleiding tot aanpassingen van het voorgestelde tracé.