Toezending aan Eerste en Tweede Kamer van het Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd

Minister Kamp (SZW) stuurt het Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd naar de Eerste en Tweede Kamer