Beantwoording Kamervragen over het reactorvat van kerncentrale Doel 3

Antwoorden van minister Verhagen (EL&I) op vragen van het Kamerlid Van Tongeren (GroenLinks) over berichtgeving in de media over een mogelijk defect in de kerncentrale Doel 3.