'De zin van zorglandbouw; maatschappelijke businesscase dagbesteding door zorgboerderijen'

Onderzoeksrapport van Ernst & Young in samenwerking met het Trimbos Instituut over de kwaliteit en doelmatigheid van zorgboerderijen.