Toezichtkader 2012 speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Bij het beoordelen van de onderwijskwaliteit maakt de Inspectie van het Onderwijs gebruik van een toezichtkader. Er staat in hoe de inspectie werkt, wat zij precies beoordeelt en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is.  Deze publicatie bevat het toezichtkader 2012 voor het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.